Psychosomatické příčiny vzniku obezity

16.09.2019

Dnes se zaměříme na trochu netradiční téma. Jako výživový poradce se v práci velmi často setkávám s tím, že moji klienti nemají kladný vztah ke svému tělu. Často si ale uvědomují, že hubnutí a mentální nastavení spolu souvisí. Proto se dnes budu věnovat psychice jako jedné z možných příčin vzniku nadváhy a obezity.

Přejídání

Především ženy velmi často pociťují nedostatek lásky a pozornosti od svého partnera, kolegyň nebo třeba dětí. Tento nedostatek potom kompenzují nadměrným příjmem potravy. Snaží se podvědomě tuto prázdnotu zaplnit jídlem. Zaseknou se v bludném kruhu, kdy je pro ně potrava únikem z reality. Postupně množství porcí zvyšují a zvyšují, ale pocit nedostatku přetrvává. Jedinou cestou ven je sebeláska.

Pro zhubnutí a vybočení z tohoto kruhu nepostačí jen rozpohybovat své tělo a metabolismus. Je třeba posunout i myšlení a dát sbohem negativním myšlenkám, které k vám přichází. Potom dost pravděpodobně začnou odcházet i přebytečná kila a nutkání přejídat se.

Silná stehna

Stehna neúměrně velká v porovnání ke zbytku těla znázorňují to, co jste ve svém životě nechtěli, ale museli jste to snášet (nejčastěji od příbuzných a ve škole). Stehna znázorňují odpor k tomu, do čeho vás dříve tlačili a nyní se z toho nemůžete vymanit. Stále u vás přetrvávají staré vzorce chování, kterých se nedokážete zbavit.

Silná stehna jsou třeba k tomu, aby člověk zvládl stát pevně na nohou a nikdo ho nesrazil k zemi, aby unesl nástrahy, které na něj budoucnost líčí. Znázorňují naši stabilitu.

Přestaňte se bát života a toho, co vám přinese. Zbavte se strachu z budoucnosti a přestaňte lpět na věcech, lidech i citových vazbách. Zkuste se do života více uvolnit.

Silné boky

Silnější boky jsou dominantou žen. Je tomu tak proto, že souvisí s pocitem ohrožení - především ohledně rodiny a domova. Pokud se žena necítí jistá ve svém domácím prostředí, začne se zakulacovat kolem boků, aby byla připravena ustát problémy, které by mohly přijít. Velké boky se nejčastěji týkají lidí, pro které je rodinné zázemí klíčové.

Velké břicho

Břicho je bariéra před okolím. Často se týká lidí, kteří se bojí někoho nebo něčeho ve svém okolí, a proto si před tímto faktorem budují obrannou tukovou vrstvu.

Nafouklé břicho může také souviset s tím, že něco, co někdo řekl nebo udělal, nedokážete strávit, a proto je nadmuté. Odložte minulost a žijte v přítomnosti.

U mužů nejčastěji větší břicho souvisí s pocitem, že jim chybí možnost volby. Něco nemohou změnit a nedokáží se s tím vyrovnat.

Celulitida

Celulitida je ukazatelem toho, že v sobě máte nahromaděný vztek, který často souvisí s tendencí trestat sebe sama. Vidíte se přehnaně kriticky, nejste se sebou spokojená. Jste plná zloby, hněvu a smutku a toužíte ublížit tomu, kdo vás citově zranil.

Je třeba uvědomit si, že život jde dál, začít se zabývat sebeláskou a přijmout se taková, jaká jste.

Štěstí není něco, co můžeme získat zvenčí, ale je to stav vaší mysli. Šťastně se dá žít v jakýchkoliv podmínkách, záleží pouze na tom, jakýma očima se na své okolí díváme. U několika klientů, se kterými jsem spolupracovala, vedla změna pohledu na svět, kterou jsme společnou analýzou jejich situace dosáhli, k vyřešení problémů s nadváhou. Proto se i nadále při své práci zabývám nejen fyzickou stránkou věci, ale s klienty vždy řešíme i jejich potencionální psychické příčiny obezity.